Metodiky

Aktualizace: 07.10.2011

Obecné informace

Průvodní list distanční studijní opory

Návod pro autory distančních studijních opor

Bibliografické citace dokumentů

Elektronické testy v LMS Unifor

Elektronické úkoly v LMS Unifor

Směrnice děkanky Pedagogické fakulty UP č. 4/2008