Kontakt

Aktualizace: 01.03.2011

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Ústav speciálněpedagogických studií
Žižkovo nám. 5
77140 Olomouc
e-mail: jiri.langer@upol.cz | tel: 585 635 317