Hlavní stránka

Aktualizace: 01.03.2011

Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je v současné době řešitelem projektu s názvem Tvorba a inovace e-learningových studijních podpor studia speciální pedagogiky, registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0439.

Projekt je realizován v rámci 15. výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 2 Terciárního vzdělávání, výzkum a vývoj oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Řešení projektu bylo zahájeno 1. 10. 2010, předpokládané ukončení projektu je 30. 09. 2013.